Ботаническа градина


Университетска ботаническа градина гр. Балчик при Софийски университет “Св. Климент Охридски” е създадена през 1955 г.
Днес тя се простира на площ от 194 дка, като голяма част от територията й притежава статут на Защитена местност по Закона на защитените територии.
2024, Всички права запазени. Защита на личните данни